Közlemények

A közlemények letölthetőek .pdf formátumban. Ingyenes pdf olvasó letölthető itt.

HIRDETMÉNY

Hirdetmény a településrendezési eszközöknek a 412/1, valamint ehhez kapcsolódóan a 486 és 487 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó módosításáról

Ezúton tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, Civil szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket, hogy Királd Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a Királd, belterület 412/1, 486, 4/87 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában az övezeti besorolások megváltoztatását határozta el és ennek érdekében a településrendezési eszközök módosítására voantkozó eljárást folytat le.

Annak érdekében, hogy az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani tudjuk a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § és 75.§ alapján, , tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet (2) bekezdés előírásaira, a véleményezési szakaszban a módosítást bemutató dokumentációt partnerségi egyeztetésre bocsátjuk.

 Értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy a módosítási dokumentáció (2024. 02. 18.-ától) a https://drive.google.com/drive/folders/1pnOkcrVP41DNW6CPWkADV_eGFKZdq26f?usp=sharing linken keresztül elérhető.

 A partnerek véleményének megismerése céljából 2024. február 23. 10:00 órakor a a Királd, Alsótelep 26. szám alatti Művelődési Házban lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórumon a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad(hat) véleményt, és tehet a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással kell hogy alátámasza.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban észrevételt, javaslatot elektronikus levél (e-mail) formájában az kirald@parisat e-mail címre, vagy papír alapon a polgármesternek címezve az Önkormányzat címére megküldve a lakóssági fórum utáni 5. napig tehetnek.

 

Királd, 2024. február 16.

Zupkó Andrásné sk.
polgármester

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
Jelentkezz gépjárművezető katonának a Magyar Honvédség toborzó irodáiban!

Érdekelnek a kihívások? Alkalmasnak érzed magad?

Jelentkezz szerződéses katonának!

A jelentkezés feltételeit innen töltheted le.

Közlemény a Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde 2021/2022 nevelési évre vonatkozó beíratkozás rendjéről.

Nyitvatartás

H – P : 08:00–16:00
Szombat, Vasárnap : Zárva

Cím

3657 Királd
Alsótelep út 26.

Kapcsolat

Tel: +(36)-48/531-039
E-mail: onkormanyzat@kirald.hu

Titkárság

Mobil: +(36)-30/576-4074
E-mail: titkarsag@kirald.hu